سنجش و تحلیل میزان اثربخشی کارکنان

امروزه نقش منابع انسانی در کسب نتایج سازمانی بر هیچ کسی پوشیده نیست. منابع انسانی نقشِ حیاتی در موفقیت سازمان­ها داشته و به­ عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می­گردند. شاید بتوان تفاوت سازمان­ های متعالی و سایر سازمان­ ها را در میزان بهره­ برداری آن­ها از این سرمایه­ ی ارزشمند دانست. تحقیقات حاکی از آن است که:

  • کارکنان با اثربخشی بالاتر (تعلق سازمانی بالاتر و توانمندی بالاتر)، عملکردی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از سایر کارکنان داشته و احتمال خروج از خدمت آن­ها به میزان ۸۷ درصد کمتر از سایرین می­باشد.
  • شرکت­ها و سازمان­ هایی که از اثربخشی بالای کارکنان برخورارند، به میزان ۴٫۵ برابرِ شرکت­ها و سازمان­ های با اثربخشی پایین کارکنان، درآمد داشته ­اند.
  • در شرکت­ها و سازمان­ هایی که از اثربخشی بالای کارکنان برخوردارند، مشتریان از رضایت بالای ۸۰ درصد برخوردار می­ باشند.

شرکت هی گروپ (Hay Group) یکی از معتبرترین شرکت­ های مشاوره­ ی مدیریت در دنیا هست. این شرکت مدلی را توسعه داده است که فراتر از رضایت کارکنان، به اثربخشی کارکنان می­ پردازد. در واقع، با انجام نظرسنجی بر اساس مدل هی گروپ، عواملی که روی اثربخش­ بودن کارکنان در سازمان تأثیر دارند، شناسایی می­شوند. بر طبق این مدل، دو بُعد اصلی تعلق سازمانی کارکنان (Engagement) و توانمندی کارکنان (Enablement) بر اثربخشی کارکنان مؤثر هستند که هر کدام از این­ها دارای پیشران­ هایی می­ باشند.

سنجش و تحلیل اثربخشی کارکنان بر اساس مدل هی گروپ (Hay Group)، دستاوردهای زیر را برای شرکت­ها و سازمان­های متقاضی به همراه خواهد داشت:

  • آسیب‏ شناسی جامع سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت و احصاء مسائل و دغدغه‏ های این حوزه از منظر کارکنان و مدیران
  • سنجش وضعیتِ منابع انسانی شرکت در دو بُعد تعلق سازمانی و توانمندی
  • سنجش وضعیت پیشران‏ های سازنده‏ ی تعلق سازمانی کارکنان و توانمندی کارکنان
  • دسته‏ بندی دپارتمان­ های مختلفِ شرکت در نواحی چهارگانه‏ ی اثربخش، غیر اثربخش، جداشده و سرخورده
  • دسته‏ بندی کلی کارکنان در نواحی چهارگانه‏ ی کارکنان ستاره، کارکنان کوشا، کارکنان توانا و کارکنان مضطرب و مقایسه‏ ی آن با نُرم جهانی
  • ارائه‏ ی برنامه­ ها و پروژه‏ های بهبود و اولویت‏ های سازمان یا شرکت در حوزه­ ی مدیریت منابع انسانی