نظام مدیریت ارتباطات درون سازمانی (داخلی)

در تحقیق جامعی که به منظور بررسی راه­‌های افزایش بهره­‌وری در شرکت­‌های تجاری به عمل آمده است، مشخص شد که عدم استفاده­ صحیح از اطلاعات و فنونِ ارتباطات میان مدیران و کارکنان، یکی از مهم­ترین عـلل ناکامی این شـرکت‌­ها در دستـیابی به اهداف سازمانی و رقابتی­ شدنِ آن­ها بوده است. ارتباطاتِ اثربخش یعنی؛ تمامِ آنچه …

نظام مدیریت ارتباطات درون سازمانی (داخلی) ادامه »