افق اندیشه سازان پارسه

تیم ما
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
محسن فرجی
دکترای حرفه‌ای (DBA)
مدیریت کسب و کار
دانشگاه تهران
مسعود شکری خیادانی
دانشجوی دکتری
مدیریت سیستم‌ها
دانشگاه امام صادق (ع)
فیروز نوری کلخوران
دکتری
برنامه ریزی درسی
دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه امیرآبادی
پسا دکتری
روانشناسی
دانشگاه تهران
محمد برزگر محمدی
کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا صالحی
کارشناسی
مدیریت بازرگانی (گرافیست)
دانشگاه کاشان
پیمایش به بالا