افق اندیشه سازان پارسه

سنجش و تحلیل میزان اثربخشی کارکنان

امروزه نقش منابع انسانی در کسب نتایج سازمانی بر هیچ کسی پوشیده نیست. منابع انسانی نقشِ حیاتی در موفقیت سازمان‌ها داشته و به‌عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می‌گردند. شاید بتوان تفاوت سازمان‌های متعالی و سایر سازمان‌ها را در میزان بهره‌برداری آن‌ها از این سرمایه ارزشمند دانست. تحقیقات حاکی از آن است که:

  • کارکنان با اثربخشی بالاتر (تعلق سازمانی بالاتر و توانمندی بالاتر)، عملکردی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از سایر کارکنان داشته و احتمال خروج از خدمت آن‌ها به میزان ۸۷ درصد کمتر از سایرین می‌باشد.
  • شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از اثربخشی بالای کارکنان برخوردارند، به میزان ۴٫۵ برابرِ شرکت‌ها و سازمان‌های با اثربخشی پایین کارکنان، درآمد داشته‌اند.
    • در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از اثربخشی بالای کارکنان برخوردارند، مشتریان از رضایت بالای ۸۰ درصد برخوردار می‌باشند.

شرکت هی گروپ (Hay Group) یکی از معتبرترین شرکت‌های مشاوره مدیریت در دنیا هست. این شرکت مدلی را توسعه داده است که فراتر از رضایت کارکنان، به اثربخشی کارکنان می‌پردازد. در واقع، با انجام نظرسنجی بر اساس مدل هی گروپ، عواملی که روی اثربخش‌بودن کارکنان در سازمان تأثیر دارند، شناسایی می‌شوند. بر طبق این مدل، دو بُعد اصلی تعلق سازمانی کارکنان (Engagement) و توانمندی کارکنان (Enablement) بر اثربخشی کارکنان مؤثر هستند که هر کدام از این‌ها دارای پیشران‌هایی می‌باشند.
سنجش و تحلیل اثربخشی کارکنان بر اساس مدل هی گروپ (Hay Group)، دستاوردهای زیر را برای شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی به همراه خواهد داشت:

  • آسیب‏ شناسی جامع سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت و احصاء مسائل و دغدغه‏ های این حوزه از منظر کارکنان و مدیران
  • سنجش وضعیتِ منابع انسانی شرکت در دو بُعد تعلق سازمانی و توانمندی
  • سنجش وضعیت پیشران‌های سازنده‏ تعلق سازمانی کارکنان و توانمندی کارکنان
  • دسته‏‌بندی دپارتمان‌های مختلفِ شرکت در نواحی چهارگانه‏ اثربخش، غیر اثربخش، جداشده و سرخورده
  • دسته‏‌بندی کلی کارکنان در نواحی چهارگانه‏ کارکنان ستاره، کارکنان کوشا، کارکنان توانا و کارکنان مضطرب و مقایسه‏ آن با نُرم جهانی
  • ارائه‏ برنامه‌ها و پروژه‏‌های بهبود و اولویت‏‌های سازمان یا شرکت در حوزه مدیریت منابع انسانی
پیمایش به بالا