ارتباطات درون سازمانی و نقش آن در افزایش تعلق خاطر کارکنان

دوره آموزشی “ارتباطات درون سازمانی و نقش آن در افزایش تعلق خاطر کارکنان” با ارائه­ی سرکار خانم مهندس شیدا جعفری و با حضور مدیران ارشد شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سوم و چهارم تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.