کارگاه آموزشی «آشنایی با مبانی مدیریت عملکرد کارکنان»

کارگاه آموزشی «آشنایی با مبانی مدیریت عملکرد کارکنان» در روز دوشنبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۹ در محل شرکت کمباین سازی ایران برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی به تشریح یکی از کاربردی ترین و بنیادی ترین مدلهای رایج در حوزه مدیریت عملکرد کارکنان (مدل MARS) پرداخته شد.